Bình luận
-
Trời nắng nóng nên tên ăn mày bị chập mạch rồi ngồi giữa đường ăn xin đồ ăn,xin tiền bá tánh.

- Trả lời -

- 21:53 - 12/07

Sắp đắc đạo lên niết bàn...

- Trả lời -

- 08:23 - 13/07

Thông báo