Bình luận
-
Thấy khói thì chạy chậm lại, nó cũng giống sương mù vậy thôi có gì mà xoắn.  
Đốt đồng là việc bắt buộc phải làm nếu muốn canh tác tiếp nên không có gì là bất chấp ở đây hết. Việc này đã diễn ra hàng nghìn năm nay rồi.  

- Trả lời -

- 16:49 - 05/04

Thông báo