Bình luận
-
Bảo vệ này được phong lon tướng nên có rất nhiều quyền hành lắm.Trong đó có quyền gỡ biển số xe.

- Trả lời -

- 13:20 - 04/05

Bảo vệ thì không có quyền nhé,
Đây có thể quy vào tội ăn cắp. Chủ xe báo CA được rồi.

- Trả lời -

- 23:09 - 04/05

Bảo vệ mà "trang hoàng" thân thể trông "hoành tráng" như sắp đóng phim hành động!

- Trả lời -

- 10:15 - 04/05

Thông báo