Bình luận
-
pháp luật cần vào cuộc để dẹp bỏ tệ nạn này. Nó làm phát nát hạnh phúc nhiều gia đình.

- Trả lời -

- 12:57 - 20/04

nghe nói cái hội này xuất phát từ Thanh Hóa và bây giờ lan tỏa khắp nước  chúng dùng thủ đoạn thôi miên và cho uống loại nước quên trí nhớ , khiếp quá .

- Trả lời -

- 16:59 - 20/04

Xin lỗi, mình thắc mắc chút vì thấy tên nick của bạn có tên Nhã Ca.

-

- 19:13 - 20/04

sắp phải có trại cai nghiện "hội thánh đức chúa trời"

- Trả lời -

- 07:28 - 21/04

Nên dẹp môn học Triết Học Mác- LÊNIN , tư tưởng HCM, không ích lợi gì cho sinh viên khi ra trường. Ngược lại Kinh Thánh hướng cho người ta sống tốt, thanh niên không rơi vào cám dỗ, thói hư của xã hội là điều đáng mừng. 

- Trả lời -

- 18:09 - 21/04

Thông báo