Bình luận
-
Đi xe oto thì CA sẽ truy xuất Camera ở trên các đường, ra biển số xe là xong rồi. Vụ này dễ bị tịch thu cả con xe quá.

- Trả lời -

- 17:03 - 16/06

Thông báo