Bình luận
-
Một mũi tên trúng 3 đích cùng một lúc. Chưa bao giờ thấy. Bây giờ mới thấy lần đầu. Quá tuyệt vời. Thớt nên chia sẻ trên các diễn đàn khác nữa, để nhân rộng "điển hình tiên tiến".

- Trả lời -

- 22:15 - 06/05

Thông báo