Bình luận
-
Không oan lắm, lái xe ô tô trước khi lùi phải quan sát chứ. Không thể đổ tại người đi xe máy đi sát quá đằng sau được.

- Trả lời -

- 15:35 - 16/03

Thông báo