Bình luận
-
Đã thằng nào rơi xuống chưa nhỉ ?

- Trả lời -

- 21:50 - 03/04

Các anh quá tuyệt vời ! Đứng trên cao thế mà không sợ ! Nhưng sao không thấy màn trồng chuối như các anh nước ngoài nhỉ ???

- Trả lời -

- 23:00 - 03/04

Thông báo