Bình luận
-
Sao không trang bị những đồ chống nước như : giày bảo hộ,quần áo bảo hộ...cho công nhân lao động làm việc trong môi trường rất độc hại,dơ bẩn.
TPHCM có thiếu ngân sách cho những việc khác chứ đừng thiếu ngân sách trang bị đồ cho công nhân lao động trong môi trường độc hại.
Qua đây mới thấy các sếp chưa quan tâm,bỏ bê đến các tầng lớp lao động cấp dưới.

- Trả lời -

- 16:52 - 02/07

Rất sợ cái sĩ diện khốn nạn của người Việt, coi thường nghề nghiệp chân chính của người khác trong khi chính mình là kẻ bất tài vô dụng.

- Trả lời -

- 19:24 - 02/07

Thông báo