Bình luận
-
bội thực cái gì? tập tính loài trăn hay rắn khi ăn no nếu thấy nguy hiểm tính mạng sẽ nôn ngược trở lại để dễ dàng tháo chạy. ở đây do nó bị phát hiện nên nó mới nôn thôi chứ không phải bội thực.

- Trả lời -

- 15:30 - 23/06

Thông báo