Bình luận
-
Dời trạm thu phí hút máu vào đường tránh do BOT đầu tư mà thu phí là ok nhất.Ai dùng thì trả tiền,không dùng không trả tiền.Không chơi trò 2 mang lừa đảo.
Phần đường QL1 do BOT hút máu bỏ tiền ra thảm mặt đường thì kiểm toán lại đúng giá trị thực tế đã thi công dùng ngân sách quỹ bảo trì đường bộ trả lại cho BOT.

- Trả lời -

- 08:28 - 14/04

Thông báo