Bình luận
-
Nếu biết sơ cấp cứu thì nên giúp,còn không biết thì chỉ làm những nạn nhân bị thương nặng thêm.VD: đang bị gãy xương mà nâng xách người bị thương lên xe để chở đi bệnh viện mà không băng bó ,nẹp chổ gãy thì có sẽ làm vết thương nặng thêm.

- Trả lời -

- 21:53 - 17/07

Thông báo