Bình luận
-
Xe vua vi phạm pháp luật,chạy ẩu,lấn làn,coi thường tính mạng con người,tài sản nhưng không thấy lực lượng nào dám xử lý.Vì xử lý xong có thể bị đi gác cổng,giữ kho,đi tăng gia...

- Trả lời -

- 30/04/2018

Thông báo