Bình luận
-
ở hàn quốc có jeju love, nhưng nhìn đẹp hơn cái này. Dù sao thì nên khuyến cáo trước 

- Trả lời -

- 09:51 - 27/03

đây là việt nam, không phải hàn quốc 

-

- 09:58 - 27/03

nhiều phụ huynh cứng nhắc quá, cái này có gì đâu mà phản cảm 

- Trả lời -

- 09:57 - 27/03

tôi thấy không nên để như vậy, không phù hợp mỹ quan chút nào 

- Trả lời -

- 09:57 - 27/03

có gì tranh cãi đâu, để thì để không thì khuyến cáo trẻ em. 

- Trả lời -

- 10:00 - 27/03

Thông báo