Bình luận
-

BIẾT RỒI KHỔ LẮM NÓI MÃI.
Những vụ việc này đã xảy ra từ vài chục năm nay rồi nhưng có cải thiện gì đâu.
Xuất bản càng nhiều thì bọn lợi ích nhóm và bọn viết sách độc quyền càng giàu sụ nên chúng nó cố tình làm sách giáo khoa để buôn bán bất chấp đạo đức và mọi thứ để hút máu,ăn trên xương máu mồ hôi của học sinh và phụ huynh.

- Trả lời -

- 08:49 - 14/09

Thông báo