Bình luận
-
Có vẻ văn minh nên ủng hộ. Còn mấy trò đánh đấm tranh cướp lộc miền ngoài thấy không văn minh tí nào.

- Trả lời -

- 22:33 - 03/03

Thông báo