Zombie thời nay chậm chạp quá, chắc nguyên binh đoàn qua Ấn Độ đóng cô dâu 8 tuổi đây mà =)))

Đoạn video chế không thể nhịn cười. Bò đến nơi thì cả 2 vợ chồng đã xanh cỏ mất rồi :v

Cái này chắc để đá xoáy phim Walking Dead ngày càng câu giờ người xem :P

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?