Yêu cầu PVN nộp thêm hơn 550 tỉ đồng thuế

Theo kết quả thanh tra, số thuế riêng công ty mẹ – tập đoàn dầu khí VN (PVN) phải nộp bổ sung là 423 tỉ đồng, 6 công ty con trực thuộc PVN nộp 92 tỉ đồng.
Trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo Thanh tra Bộ Tài chính cho biết vừa công bố kết quả thanh tra việc quản lý sử dụng vốn tài sản, báo cáo kết quả kinh doanh, nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và việc chấp hành quy định pháp luật về tài chính tại công ty mẹ Tập đoàn Dầu khí VN (PVN) và 8 doanh nghiệp (DN) trực thuộc.

Các doanh nghiệp gồm: Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí, Tổng Công ty Dầu Việt Nam, Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí, Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí, Tổng Công ty Khí Việt Nam và Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.

Về việc thực hiện nghĩa vụ thuế, kết quả thanh tra cho thấy có 7 DN kê khai và nộp thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015 hơn 465 tỉ đồng, trong đó, riêng công ty mẹ nộp thuế hơn 423 tỉ đồng.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/11/12/anh-1-bai-2-29-8-2016-1478865293-1478870_2negngg22nfd6.jpg


Sáu đơn vị thuộc PVN kê khai và nộp thiếu thuế giá trị gia tăng gần 92 tỉ đồng. Như vậy, PVN sẽ phải nộp toàn bộ số tiền thuế năm 2015 mà DN này đã kê khai và nộp thiếu là khoảng 557 tỉ đồng vào ngân sách.

Ngoài tiền thuế trên, công ty mẹ PVN và 3 công ty thành viên trích khấu hao tài sản cố định chưa đúng quy định với tổng số tiền gần 20 tỉ đồng.

Đọc thêm tại : http://baothegioiphunu.com/yeu-cau-pvn-nop-them-hon-550-ti-dong-thue
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?