Yên Bái xuất hiện vòng hào quang chói lóa bao quanh mặt trời

Vòng hào quang tuy là một hiện tượng hiếm nhưng nó đã từng xuất hiện trước đây ở một số nơi tại Việt Nam. Hôm nay, khoảng 2h chiều tại khu vực Yên Bái, người dân đã chụp được hiện tượng vòng hào quang bao quanh mặt trời khá rõ nét.https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/09/20637863_1790284074319844_41801229874050_2oo371213bgbk.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/09/20637879_1790284037653181_48744374328182_2oo3712289294.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/09/20664647_1790284020986516_54638476076066_2oo37122dpqtk.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/09/20637933_1790284054319846_59396068916601_2oo37125i2lna.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/09/20638478_1790292457652339_27202853814811_2oo371256tt52.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/09/20729229_1790284000986518_47122825790810_2oo37128rohoj.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/09/20664969_510943172583784_135178637907454_2oo37atn7gnnk.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/09/20638140_1961952450738772_44764981159637_2oo37atrn8chn.jpg


VIDEO HOT

VIDEO xem thêm
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?