Xy lanh Festo / Festo vietnam

mrgiauhgpmrgiauhgp

11:20 - 18/10/0

Xy lanh Festo ( hay ben khí nén) là thiết bị cơ được vận hành bằng khí nén. Cụ thể, xi lanh khí nén hoạt động bằng cách chuyển hóa năng lượng của khí nén thành động năng, khiến pít tông của xi lanh chuyển động theo hướng mong muốn, qua đó truyền động đến thiết bị.

DSBC-32-25-PPVA-N3

DSBC-32-25-PPVA-N3

DSBC-32-40-PPVA-N3

DSBC-32-50-PPVA-N3

DSBC-32-80-PPVA-N3

DSBC-32-100-PPVA-N3

DSBC-32-125-PPVA-N3

DSBC-32-160-PPVA-N3

DSBC-32-200-PPVA-N3

DSBC-32-250-PPVA-N3

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/10/18/6728142731_1539836399.jpg

DSBC-32-320-PPVA-N3 Festo vietnam

DSBC-32-400-PPVA-N3

DSBC-32-500-PPVA-N3

DSBC-40-25-PPVA-N3

DSBC-40-40-PPVA-N3

DSBC-40-50-PPVA-N3

DSBC-40-80-PPVA-N3

DSBC-40-100-PPVA-N3

DSBC-40-125-PPVA-N3

DSBC-40-160-PPVA-N3

DSBC-40-200-PPVA-N3

DSBC-40-250-PPVA-N3

DSBC-40-320-PPVA-N3

DSBC-40-400-PPVA-N3

DSBC-40-500-PPVA-N3

DSBC-50-25-PPVA-N3

DSBC-50-40-PPVA-N3

DSBC-50-50-PPVA-N3

DSBC-50-80-PPVA-N3

DSBC-50-100-PPVA-N3

DSBC-50-125-PPVA-N3

DSBC-50-160-PPVA-N3

DSBC-50-200-PPVA-N3

DSBC-50-250-PPVA-N3

DSBC-50-320-PPVA-N3

DSBC-50-400-PPVA-N3

DSBC-50-500-PPVA-N3

DSBC-63-25-PPVA-N3

DSBC-63-40-PPVA-N3

DSBC-63-50-PPVA-N3

DSBC-63-80-PPVA-N3 Festo vietnam

DSBC-63-100-PPVA-N3

DSBC-63-125-PPVA-N3

DSBC-63-160-PPVA-N3

DSBC-63-200-PPVA-N3

DSBC-63-250-PPVA-N3

DSBC-63-320-PPVA-N3

DSBC-63-400-PPVA-N3

DSBC-63-500-PPVA-N3

DSBC-80-25-PPVA-N3

DSBC-80-40-PPVA-N3

DSBC-80-50-PPVA-N3

DSBC-80-80-PPVA-N3

DSBC-80-100-PPVA-N3

DSBC-80-125-PPVA-N3

DSBC-80-160-PPVA-N3

DSBC-80-200-PPVA-N3

DSBC-80-250-PPVA-N3

DSBC-80-320-PPVA-N3

DSBC-80-400-PPVA-N3

DSBC-80-500-PPVA-N3

DSBC-100-25-PPVA-N3

DSBC-100-40-PPVA-N3

DSBC-100-50-PPVA-N3

DSBC-100-80-PPVA-N3 Xy lanh Festo

DSBC-100-100-PPVA-N3

DSBC-100-125-PPVA-N3

DSBC-100-160-PPVA-N3

DSBC-100-200-PPVA-N3

DSBC-100-250-PPVA-N3

DSBC-100-320-PPVA-N3

DSBC-100-400-PPVA-N3

DSBC-100-500-PPVA-N3

Xy lanh Festo, Cylinder Festo vietnam, Van điện từ Festo, Van khí nén Festo, Ron đệm Festo, Đại lý phân phối Festo, Festo vietnam

Để biết thêm chi tiết thông tin và tư vấn miễn phí với giá cả hợp lý hãy gọi cho chúng tôi.

Huỳnh Thanh Giàu

[Technical Support & Senior Sales Eng ]

[Cellphone] +84 938 906 663

[Email ] giau@hgpvietnam.com

Online contact :

Skype: giau_12

Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?