Xuất hiện một loại 'tặc' mới: Rất nguy hiểm cho anh em, nhìn thấy hàng ngày mà không làm gì được =))`

Loại hình mới này không biết phải gọi tên là gì. To hơn đinh tặc, dễ phát hiện hơn đinh tặc, thậm chí anh em còn cho lên xe luôn ấy mà không hề mảy may nghi ngờ.

Thôi em tự gọi là loại hình guốc tặc: Người phát minh: Cinderella =))

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/21/13259994_1153275081359787_29272906398796_2miskccnfakge.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/21/13244801_1153275061359789_19635299372889_2miskccj0pg9o.jpg


Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?