Xuất hiện môn phái biểu diễn nội công truyền điện khiến Huỳnh Tuấn Kiệt xem xong cũng phải "chạy mất dép"

Nam Huỳnh Đạo không phải là môn phái duy nhất có môn khí công "truyền điện". Xem xong màn biểu diễn này chắc Huỳnh tuấn Kiệt cũng phải chào thua. Đây mới gọi là điện cao thế!https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/26/b_2om0slkj05q11.jpg


VIDEO HOT:


[embedPost][linkEmbed]/threads/dai-su-nam-anh-u80-van-du-suc-chien-dau-voi-huynh-tuan-kiet-vinh-xuan-tuyen-chien-nam-huynh-dao.2652836[/linkEmbed][linkEmbed][/linkEmbed]
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/26/11884-6aeced48de9c8e53092644513eaa6900.jpg
[linkEmbed][/linkEmbed]

[linkEmbed]/threads/cao-thu-vinh-xuan-the-bai-su-huynh-tuan-kiet-neu-bat-tay-bi-dien-giat-co-chiu-gap-hay-khong.2651858[/linkEmbed][linkEmbed][/linkEmbed]
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/26/11859-d0a00d453eb785fe43727e799f634f09.jpg
[linkEmbed][/linkEmbed]

VIDEO HOT:
[/embedPost]
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?