Xem xong bộ ảnh này vẫn không thể hiểu nổi ôtô đi kiểu gì mà tai nạn thảm thế này

Thật! Quả đã bay còn xoay ngang, văng cả cản trước ở trên đường. Vấn đề là là cái kè ở Vũng Tàu rất cao, sao ông này đi kiểu gì mà bay được vậy?

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/24/1098292_1548107662154667_172122477842963_2madrqtp4e5r3.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/24/1557576_1548107675487999_726543294578184_2madrqtpgib3g.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/24/10511270_1548107702154663_83207035782844_2madrqtpk4jsk.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/24/12670755_1548107715487995_79019763210662_2madrqtp8lqq4.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/24/12800358_1548107718821328_71001425861413_2madrqtlop206.jpg
Bình luận
-
Giờ đến ô tô cũng biết khinh công qua kè cao cơ à

- Trả lời -

- 24/03/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?