Xem video thấy lạnh gáy cho bác tài: Trẻ em hồn nhiên chạy trên đường

Nếu không phải tài xế đi chậm thì đã có tai nạn rồi. Chắc bác tài cũng gặp nhiều trường hợp kiểu này nên đi từ từ thôi.

Vụ này trong một ngõ nhỏ trên đường Nguyễn Hoàng, Hà Nội. Mình thấy sợ thay cho bác tài. Đúng là trong ngõ thì không nên phóng nhanh vượt ẩu làm gì cả mà:/

>> Xem video

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/21/1_2miss7o8n6404.png
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/21/2_2miss8illtdkq.png
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?