Xem video mà tức, đi ngược chiều còn cố ý nháy pha khiêu khích

E ghét nhất cái thể loại đi ngược chiều thế nay, còn nháy đèn yêu cầu nhường đường mới sợ chứ.

Vụ này ở Sơn La nhé các bác. Không thể tin được là bác tài lại dám làm thế này. Đi ngược chiều thì nhường đi còn cố ý pha chói mắt nhau.

Cuối cùng vẫn phải đánh lái. Đòi đi ẩu à?

>> Xem video

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/04/15/1_2mdkraq55ttlc.png
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/04/15/2_2mdkra852h0pj.png
Bình luận
-
thằng bố đời

- Trả lời -

- 15/04/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?