Xem ngày tốt xấu ngày 09 tháng 06 năm 2018

Ngọc MinhNgọc Minh

08:21 - 09/06/0

Ngày 09 tháng 06 năm 2018 phạm ngày Trùng Phục, kỵ:  kỵ chôn cất, cưới xin, xây nhà, xây mồ mả,...

Đây là ngày Nhâm Thân, nạp âm Kiếm Phong Kim, kỵ các tuổi: Bính Dần và Canh Dần

Chi tiết xem tại: https://xemvanmenh.net/xem-ngay-tot-xau/ngay-9-thang-6-nam-2018.html

Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?