Xem lính Nga sử dụng tên lửa vác vai Verba mới được trang bị

P DungP Dung

11/01/2016/0

4 đơn vị lính dù Nga đã tiếp nhận thiết bị chiến đấu mới nhất bao gồm hệ thống tên lửa Verba vác vai đất-đối-không (MANPADS) cùng với hệ thống điều khiển tự động Barnaul-T cũng như chương trình huấn luyện, đào tạo.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/01/11/11-1302_2ltpl41qgphoh.jpg

http://www.baogiaothong.vn/xem-linh-nga-su-dung-ten-lua-vac-vai-verba-moi-duoc-trang-bi-d134714.html
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?