Xem lại những trang sách "đi cùng năm tháng" này, đảm bảo ai cũng xuýt xoa, ký ức ùa về...

Giờ đọc lại vẫn thấy thích, ngay cả những hình vẽ nhìn thô và mộc ạ! Bây giờ hỏi các em học sinh, nhiều em chả biết đâu! Cứ thấy tiếc tiếc, nhớ nhớ!

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/04/1_114786_2mgf83ias65sd.jpg


Những trang sách "đi cùng năm tháng", bạn còn nhớ hay đã quên?

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/04/2_147470_2mgf83iamoqm8.jpg


Đẹp mà không đẹp

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/04/3_151301_2mgf83ibjdgde.jpg


Chú gà trống ưa dậy sớm

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/04/4_256798_2mgf83ibd4ilj.jpg


Vè cá

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/04/5_159958_2mgf83ibhtbih.jpg


Gà con

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/04/6_150846_2mgf83ic7r3op.jpg


Không sống riêng lẻ

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/04/7_332925_2mgf83ie0grm2.jpg


Đàn gà mới nở

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/04/8_162205_2mgf83ibbd73c.jpg


Trên đường ra Côn Đảo

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/04/9_160121_2mgf83ib0d4ck.jpg


Ngôi trường mới

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/04/10_126990_2mgf83ib3fcs2.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/04/11_247414_2mgf83icg3r31.jpg


Ông tiển ông tiên

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/04/12_128486_2mgf83ibhkdic.jpg


Hòn đá to

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/04/13_152816_2mgf83iatqg8k.jpg


Quyển vở của em

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/04/14_169097_2mgf83ibn7b8s.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/04/15_146794_2mgf83ib6kfod.jpg


Cái trống trường em

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/04/16_162746_2mgf83ib7cee1.jpg


Cây xoài của ông em

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/04/17_146541_2mgf83ic74oh3.jpg


Làm anh

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/04/18_108624_2mgf83ibfjn4h.jpg


Dưới trăng quyên đã gọi hè

Đầu tường lửa lựu lập lòe đơm bông

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/04/19_185895_2mgf83ibcdo3g.jpg


Làm việc thật vui

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/04/20_126006_2mgf83ic4n38q.jpg


Chú bé liên lạc

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/04/21_177143_2mgf83ibgg937.jpg


Câu chuyện Cá gỗ

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/04/22_126574_2mgf83ibeakko.jpg


Long lanh đáy nước in trời

Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng

Nguồn: Sách đẹp
Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?