Xem "Gia đình song ca" tập 1, xúc động với 2 cha con bán kẹo kéo"

Bình luận
-
MC Đại Nghĩa tặng quà cho 2 bé xúc động quá.

- Trả lời -

- 08/07/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?