Xem các bức ảnh kỷ yếu này, có ai thấy kỳ kỳ không? Lớp thì ít nam nhiều nữ, lớp thì ít nữ nhiều nam

Kỷ yếu mỗi trường mỗi khác, trông lệch quá nhỉ. Trường thì nhiều nam, trường thì nhiều nữ. Trường các bạn như nào?

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/11/27/5900807372_1511786117.jpg
Trường Sư phạm
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/11/27/5900807372_15117861171.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/11/27/5900807372_15117861172.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/11/27/5900807372_15117861173.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/11/27/5900807372_15117861174.jpg


Xem thêm video:

VIDEO Cảnh sát hình sự Hà Nội hóa trang bắt nhóm trấn lột gay cấn như phim hành động
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?