Xe máy đối đầu xe tải. Lái xe máy bất tỉnh tại chỗ đã được đưa đi cấp cứu.

Lâm tuyềnLâm tuyền

07/05/2017/0

Vừa xong ở Tông Đản - Thăng Long Opera! Xe máy đối đầu xe tải. Lái xe máy bất tỉnh tại chỗ đã được đưa đi cấp cứu. Xe máy nát bét luôn...

Share: Iba Lca Trung
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/05/07/44d0eb9fa78e012c39bad749eeb810f4_2oa7pm6egikl5.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/05/07/3d5df4563efa40f5a0000e96b2201d28_2oa7pm6kt2qto.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/05/07/5e7f9aa8344234a4102d37e3199b427d_2oa7pm6jae5g2.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/05/07/adf3d982c7804698af61866a8048300c_2oa7pm6mr84mh.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/05/07/466bf86b7713ff35e54cf6af5d727407_2oa7pm71k7t01.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/05/07/dc86e2a07efb92494d4dbc2cd1b4f886_2oa7pm75c5i05.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/05/07/e2513eb6735f10cd97a5e2490b2837e4_2oa7pm7t083s7.jpg
Bình luận
-
Nhọ

- Trả lời -

- 08/05/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?