Vượt đèn đỏ, thanh niên gây tai nạn, bay như chim trên đườngNhanh 1 phút chậm cả đời. Câu này ai cũng biết nhưng ít ai làm đúng.
Vụ này 2 thanh niên chạy đúng đường, chả hiểu sao bị ngã xong đứng lên bỏ chạy lấy thân. Còn thanh niên vượt đèn đỏ thấy ng ta chạy lại hùng hổ đuổi theo như thật!

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/31/screen_shot_2017-07-31_at_7_13_15_pm_2omo81mjn2g2h.png

Clip: Ngọc Victory-otofun
Bình luận
-
Lại bênh thằng sai à. Đúng luật phải phạt thằng ngã trước xe có camera do vượt đèn đỏ chứ.

- Trả lời -

- 01/08/2017

thằng trên bị mù chữ à
Vụ này 2 thanh niên chạy đúng đường, chả hiểu sao bị ngã xong đứng lên bỏ chạy lấy thân. Còn thanh niên vượt đèn đỏ thấy ng ta chạy lại hùng hổ đuổi theo như thật!

- Trả lời -

- 01/08/2017

Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?