Vụ 'phong giáo sư' cho ca sĩ Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu VN trả lời vô trách nhiệm: "Khai sao cấp vậy hiểu không?"

Ông Lê Ngọc Dũng - Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu trả lời "Anh ấy khai thế nào thì chúng tôi ghi thế thôi. Hiểu không? Người ta khai thì người ta chịu trách nhiệm chứ liên quan đến chúng tôi đâu” thiếu trách nhiệm như thế đấy.Quy tắc trước khi cấp bằng khen phải kiểm tra thông tin và xác minh mới dám trao tặng bằng khen, ông làm không đúng thì ai sai? Chắc dư luận sai vì góp ý kiến đúng không? Trả lời kém văn hóa như vậy thì đi cấp bằng khen. Hài thật!

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/22/ngocson_nhaw_2optp4rtnmbqm.jpg


http://thanhnien.vn/van-hoa/vu-phong-giao-su-cho-ca-si-ngoc-son-khai-sao-cap-vay-868111.html>>> Video Hot


>>> Video xem thêm

[/contentEmbed]
[/embedPost]
Bình luận
-

- Trả lời -

- 22/08/2017

Ủng hộ Ngọc Sơn làm "Giáo sư âm nhạc" vì NS có tư cách, năng lực ăn đứt khối anh GS, PGS ăn hại, đái nát!

- Trả lời -

- 22/08/2017

Nếu Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu VN phải rút bằng GS phong cho anh Sơn thì mình sẽ phong thay, mình thuộc hội trồng ổi VN. Hôm trước bọn mình cũng vừa phong hàm GS cho BillGate, năm kia bọn mình cũng phong hàm GS ẩm thực của hội cho Tổng thống Huê Kỳ OBAMA vì những đóng góp cho nền bún chả VN.

- Trả lời -

- 22/08/2017

Ong sÿ chü tįt gī dó : Ông có bíêt trách nhįêm là gī không ông ... tôi cho ông nên tü chüć dê vöt vát danh dü nêú có còn laį cüa ong ,,,?

- Trả lời -

- 23/08/2017

O sÿ này : tôi cãm tüöñg ông có vë ngôī không dúng chô .. ông suy nghï bäng dâù hay bäng. Dö it. Vây ?????? Tài hùng bįên cüa ông còn thua düá sv näm 2 vê môn business ethics .... nêú tôi phát biêu nhü ông ... tôi không dám vác mät mo dê gäp aí !$&&&

- Trả lời -

- 23/08/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?