"Vỗ đùi đen đét" với những sự khác nhau giữa lũ bạn thân và bạn chưa thân

Xả stressXả stress

13/04/2016/0

Chắc chắn 100% người khi xem bài viết này đều vỗ đùi 'đôm đốp' vì thấy đúng với hoàn cảnh mình đã trải qua.

Càng thân chúng nó càng bá đạo =))

  • https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/04/13/ccdaa8c3-2675-436e-87a9-0ef0362896af_2mdbh15hb5f8c.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/04/13/b0c3695b-49cb-45d4-bdd0-ef71a1c56f75_2mdbh15hgmpi0.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/04/13/6fc0ffb5-f989-492a-bac6-ef6ff06aff03_2mdbh15dlh910.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/04/13/0283f4ec-76f4-4984-ac1c-1921257fe7fe_2mdbh15hpcdrf.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/04/13/69fce8e0-614b-4608-b6b8-9541d0355003_2mdbh15gplaf5.jpg


Theo Gct Apple/Danviet.vn
http://www.tiin.vn/index.php/chuyen-muc/song/su-khac-nhau-cua-ban-than-va-ban-chua-than.html
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?