Vờ đọc sách nhưng kỳ thực là đang sờ trộm đùi cô gái trẻ, gã đàn ông bị đánh ngay trên tàu điện ngầm

Tưởng đánh thế nào, chứ đánh thế kia t cũng đánh dc nhưng nếu là tàu điện ở Nhật thì mọi chuyện có lẽ đã khác.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/10/19/1_2nb4157ckcofn.png


VIDEO:
Bình luận
-
Chịu đấm ăn xôi..

- Trả lời -

- 20/10/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?