[Video] Vít ga không kịp phanh, thanh niên 'chọc khe' đúng cột điện =))

Sang đường chậm rãi, xi nhan đầy đủ mà thanh niên kia mắt lé đi hay ghê. Lại còn dở trò ăn vạ nữa, chưa phải đền cột điện là may đó.

Có ý kiến bảo anh sang đường sai, cá nhân mình thấy đường vắng, anh này sang từ từ đâu sai. Thanh niên kia phóng tít + không chú ý nên mới xảy ra việc đó chứ.https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/01/02/giphy_2nm251kg1jp2p.gif
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?