[Video] Tuyệt tình cốc tuyệt đẹp ở Hải Phòng dễ thành hồ 'tuyệt mạng'Hồ nước màu xanh tuyệt đẹp do đây là núi đá vôi xung quanh và chất tạo thuốc nổ, đây vốn là công trường khai thác đá cũ, có nơi sâu lên tới 30,40m.

Ai đến chơi nhớ cẩn thận không thành hồ "tuyệt mạng" đấy.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/03/02/1488362823-148835909928350-b-------nh--7_2o0jfrd8mf06t.jpg

Bình luận
-
Chưa xuống hồ thì đã ngủm bởi"hấp tinh đại pháp "của 2 ẽm rồi!!!

- Trả lời -

- 02/03/2017

cái này là DÂM TÌNH CỐC chứ tuyệt tình cốc cái khỉ gì

- Trả lời -

- 02/03/2017

Mịa thời buổi gì các clip toàn khoe trái cây

- Trả lời -

- 02/03/2017

Dâm dâm cô nương này phải đập cho mấy gậy vào mông mới được.

- Trả lời -

- 02/03/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?