[VIDEO] Thanh niên ung dung tạt đầu 4 bánh, ngã sấp mặt xuống đường và hành động bất ngờTham gia giao thông mà ý thức kém, đã đi sai còn cố tình rút côn thách thức tài xế nữa.

Nguồn: XEM
Bình luận
-
Đi đường sợ nhất là cái thứ đó. Đã sai mà cứ tưởng mình đúng hoàn toàn.

- Trả lời -

- 03/01/2017

Trẻ trâu, đã chạy Ngu còn đòi dở thói côn đồ.

- Trả lời -

- 03/01/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?