[Video] Thanh niên ngồi xe ba bánh ngã chổng vó trên đường

Mới sáng nay trên đường Phạm Hùng. Thanh niên này chắc mới đi xe ba bánh lần đầu nên mới ngã oạch cái như thế này

Kể ra thì cũng đau. Xe ba bánh rất xóc, không bám chặt, không quen thì ngã xuống đường ngay

Mà thế mới biết, xe ba bánh nguy hiểm chứ đâu có dễ đi, an toàn đâu.

>> Xem video

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/09/2_2m8990rdfq2dn.png


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/09/3_2m8990rcan2ok.png


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/09/1_2m8990rd28i4m.png
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?