Video tập thể phụ huynh chặn đường để con thi đại học được yên tĩnh, toàn gấu mẹ vĩ đại

Kỳ thi đại học ở Trung Quốc vốn được mệnh là cuộc cạnh tranh khốc liệt sống còn của mỗi học sinh. Các bậc phụ huynh rất coi trọng kỳ thi này, nên mới xảy ra cảnh tượng, các phụ huynh dàn hàng chặn không cho phương tiện qua lại gần khu vực thi để các thí sinh được tập trung làm bài.

Và cuộc chiến tóc dài đã bắt đầu.

> Xem video
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/06/11/zalo_screenshot_11_6_2016_930348_2mm0ofbeorm1a.png

Các mẹ thật hổ báo.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/06/11/zalo_screenshot_11_6_2016_931397_2mm0ofbecj5df.png


Theo Shahaiist
Bình luận
-
Sư tử xổng chuồng

- Trả lời -

- 12/06/2016

Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?