[VIDEO] Phong cách đi buýt 'like a boss', sắm được quả này thì bất chấp buýt Việt Nam luôn

Nga Thanh BuiNga Thanh Bui

18/01/2017/0

Có quả gậy thần thông thế kia thì buýt đông thế nào anh cũng không sợ nhá.https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/01/18/di_buyt_2noccht0dejpd.png


Nguồn: Shanghaiist
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?