[Video]: Phim màu 63 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5/1954>7/5/2017, lần đầu tiên phát tại Việt Nam...

Việt minh Fc VS Siêu đế quốc Pháp??...
Trên phương diện quốc tế, trận này có một ý nghĩa rất lớn: lần đầu tiên quân đội của một nước thuộc địa châu Á đánh thắng bằng quân sự một quân đội của một cường quốc châu Âu. Được xem là một thảm họa bất ngờ đối với thực dân Pháp và cũng là một đòn giáng mạnh với thế giới phương Tây, đã đánh bại ý chí duy trì thuộc địa Đông Dương của Pháp và buộc nước này phải hòa đàm và rút ra khỏi Đông Dương, các thuộc địa ở Châu Phi được cổ vũ cũng đồng loạt nổi dậy.
Những thước phim màu về Điện Biên Phủ
Chỉ riêng trong năm 1960, 17 nước châu Phi đã giành được độc lập và đến năm 1967, Pháp đã buộc phải trao trả độc lập cho tất cả các nước là thuộc địa của Pháp
>>https://youtu.be/82yEUF18j5U

HỒI ỨC ĐIỆN BIÊN PHỦ


" Quyết định then chốt " Của ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP trong chiến dịch Lịch Sử ĐIỆN BIÊN PHỦ
Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?