0/12/07

VIDEO: Những lỗi lịch sự nơi công cộng rất nhiều người mắc phải nhưng không phải ai cũng biết!Ngồi dạng chân, cắt ngang hàng, đến cuộc hẹn muộn, bắt tay bằng tay trái... Đó là lỗi lịch sự mà rất nhiều người mắc phải. Video của 5-Minute Crafts sẽ liệt kê giúp bạn những hành động nào chấp nhận được, những hành động nào không nên làm để không rơi vào tình trạng xấu hổ:

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/12/13_2ojt5p0hnak14.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/12/12_2ojt5p0fj39ps.jpghttps://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/12/14_2ojt5p0drqc83.jpghttps://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/12/16_2ojt5p0h26ra1.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/12/17_2ojt5p0ioph71.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/12/15_2ojt5p0k4mbnd.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/12/18_2ojt5p1oapcpk.jpgVIDEO XEM THÊM:

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?