[Video] Người vận chuyện tua bin cánh quạt: Lái xe quá giỏi

Người vận chuyển phiên bản vận chuyển tuabin cánh quạt Công nhận các bác tài xe đầu kéo giỏi thật. Cảm giác như đàn kiến đang tha cả cành cây.

Bình luận
-
̣Đề nghị trao cho tài xế này cúp Vô lăng vàng

- Trả lời -

- 11/09/2016

TAT

Bình thường

- Trả lời -

- 21/09/2016

Khả năng của cong người là vô hạn

- Trả lời -

- 12/09/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?