[Video] Ngã tư vượt đèn đỏ vô tư nhất Vịnh Bắc Bộ, có cái xe điên thì hối không kịp

Đèn thì bên này vẫn xanh, rất xanh. Nhưng hai bên trái phải vẫn cứ thế lao qua thì không hiểu cái ý thức ở đâu? Không bằng đứa trẻ con vì thực tế trẻ con cũng biết là phải nhường đường.

Bác nào đi qua ngã tư Nguyễn Ngọc Vũ Lê Văn Lương này thì chắc cũng biết. Đèn xanh mình đi nhưng không bao giờ có thể vượt qua được vì hai đầu ngang Nguyễn Ngọc Vũ toàn vượt đèn đỏ. Một phần vì ở đầu Láng có đèn đỏ nên ô tô hay bị tắc, thế là xe máy cứ nối theo đi ké bất cần luật luôn.

Mỗi lần đi qua đây mà phát ngán!

>> Xem video

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/09/1_2m884iegj0qps.png
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/09/2_2m884ieo3qs7f.png
Bình luận
-
Noi về vô ý thức thì ko ai sánh bằng dân Thủ Đô!!

- Trả lời -

- 09/03/2016

Vô tư đi, nói hoài mệt lắm.

- Trả lời -

- 09/03/2016

Thế mà ông đi ô tô có clip này không làm một phát ga mát rượi để tỏa sáng trên trang nhất tất cả các báo ....

- Trả lời -

- 09/03/2016

Thủ đô của đất nước tôi đó.....

- Trả lời -

- 09/03/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?