0/04/01

[Video]Làm đường ở nước người ta: 4,9km trong 2 ngày

Con đường ở phía tây nước Úc dài 4,9km được hoàn thành trong vòng 2 ngày với chi phí là 443,000$. Cách làm rất khoa học và nhanh gọn đúng không?

Đâu như cái ổ gà đế mấy năm không xong, cần đến 4,5 nhân công, quá lãng phí.


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/01/04/giphy_(1)_2nm9dck4kem9d.gif
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?