[Video] Khi xe máy phóng tốc độ bàn thờ gặp đuôi ôtô

Thanh niên này chắc say rượu, phóng tít mù. Quả này không phải gặp bác sĩ chỉnh hình mặt là may đấy.

Bình luận
-
Đây là do anh xe ô tô thấy anh xe máy mất phanh nên chỉ động đỡ để xe máy dừng lại, noi gương anh Bắc đây mà

- Trả lời -

- 12/09/2016

Nằm im không giẫy được cái nào?!

- Trả lời -

- 12/09/2016

Cả 2 đập đầu với tốc độ đó mà không về với ông bà thì hơi lạ. Chỉ khổ người sống...

- Trả lời -

- 11/09/2016

Có thằng nào còn sống kg nhỉ ?

- Trả lời -

- 11/09/2016

Chẳng thấy thằng nào liên hệ mình tới đọc điếu văn gì cả, đợi suốt từ hôm qua.

-

- 12/09/2016

mới đi lấy bằng _cáo phó về,,,

- Trả lời -

- 11/09/2016

Lòng người thật khốn nạn..

- Trả lời -

- 11/09/2016

TAT

Video này ở đâu thớt ơi, viết phải dẫn nguồn chứ.

- Trả lời -

- 12/09/2016

Đây là ở Thái Lan

- Trả lời -

- 12/09/2016

2 thằng đã giật được giải "Lư Hương Vàng" ở Cúp "Các Bàn Thờ Mở Rộng" rồi.

- Trả lời -

- 13/09/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?