VIDEO: Hot girl hận đời đi lang thang chửi bới giữa đường phố Hà Nội

Sáng nay tại Trường Chinh có bạn nữ này không biết bị sao cứ lao đầu ra đường đòi đâm ô tô, rồi khóc lóc trách sao bố mẹ không làm trong quân đội. Cứ " Bố cháu phải làm trong công an, mẹ cháu phải ..."
Không biết có phải ăn nhầm hay chơi nhầm cái gì không???
Bình luận
-
Lại phê đá rồi )

- Trả lời -

- 26/08/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?