Video em bé bị tranh ăn que kem và cảm xúc của bé đây, xử luôn được đấy nhé

Đôi mắt ấy, hờn cả thế giới =)) Tui có mỗi que kem mà tranh ăn của tui là làm thao, bâu sữa cũng bị xin miếng, để kém cũng bị xin miếng, hờn quá lun

> Xem video
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/06/21/untitled_2mnf7hie87k0r.png
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?