[VIDEO] Đang cháy lớn trên phố Phùng Hưng, lửa ngùn ngùn bốc cao vượt nóc nhà

Sợ quá, tết nhất đến nơi rồi mà cháy nổ liên miên thế này thì ăn tết làm sao

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?